TIPTON , Iowa — Dalton John Harms, 23, Tipton , Iowa , chose to end his earthly struggles on Tuesday, August 21, 2018....
8/24/2018